Līdz konferencei atlicis

  • 00
  • 00
  • 00
  • 00

Programma

10.00-10.15

Konferences atklāšana

Uģis Joksts – konferences moderators
Artis Lapiņš – Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs

10.15-10.35

Aktuālais publisko būvdarbu iepirkumu jomā būvuzņēmēju skatījumā

Gints Miķelsons – Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājs

10.35-10.55

Zaļā publiskā iepirkuma aktualitātes un izaicinājumi būvdarbu iepirkumos

Māris Klismets – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors

10.55-11.15

Rail Baltica pieeja būvniecības iepirkumu organizēšanā un līdzšinējā pieredze

Mārtiņš Blaus – AS RB Rail iepirkumu vadītājs

11.15-11.35

Par apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu praksi

Rihards Rusins – Rīgas domes Būvniecības pārvaldes priekšnieks

11.35-12.00

Pārtraukums

12.00-12.20

Kvalifikācijas vadlīnijas ēku būvdarbu iepirkumiem

Evija Mugina – Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore

12.20-12.40

Inženierkonsultanta institūta un FIDIC līgumu loma un ietekme uz risku mazināšanu būvniecības procesā

Jānis Uzulēns – Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas valdes loceklis

12.40-13.00

FIDIC – ceļā uz vienotiem noteikumiem būvniecības iepirkumos. VNĪ pieredze

Aiga Varesa – VAS Valsts nekustamie īpašumi juridiskās daļas būvniecības atbalsta sektora vadītāja

13.00- 13.20

Diskusija

Uģis Joksts – konferences moderators

13.20-13.25

Konferences noslēgums

Uģis Joksts – konferences moderators

Jautājumu gadījumos vērsties:
Samanta Krieva
Tālr. (+371) 67326793;
27300818
E-pasts: samanta.krieva@iub.gov.lv