Līdz konferences sākumam

  • 00dienas
  • 00stundas
  • 00minūtes
  • 00sekundes
Saziņai
Organizators
Labdien!
Dalībnieks110
Labdien!
Organizators
Ja vēlaties nomainīt lietotājvārdu čatā - spiediet “Pielāgot”, pagaidu lietotājvārda vietā jāievada savs izvēlētais lietotājvārds un jānospiež poga “Saglabāt”.
Dalībnieks70
Labdien! Vai būs iespēja arī skatīties ierakstu?
Tehniskais atbalsts
Links atbildēm: https://www.menti.com/5gnt6aziza
Sabīna Bušmane RSU
Labdien!
Organizators
Protams, ieraksts būs pieejams pēc konferences šeit, kā arī IUB mājas lapā un Youtube kanālā
Dalībnieks250
labdien
Sabīna Bušmane RSU
Neizdevās saglabāt vārdu
Artūrs
Labdien!
Organizators
Mēģiniet vēlreiz, iespējams lēnāks internets Jums!
Inita Nereta
Labdien!
Edgars
Uzreiz jautājums - kāpēc Jums šķiet, ka saimnieciskākajam piedāvājumam nebūs tās pašas problēmas, kas lētākajam piedāvājumam būvdarbu gaitā? Tāpat atrod problēmas, caurumus, kur paņemt papildus naudu vai samazināt savus līdzekļus mainot materiālus? Vai saimnieciskā kritērijus vairak nevarēs apstīdēt un izmantot vēlamajamam uzņēmumam pa labu? smile
Edgars
Jautājums visiem, kas uzstājas
Dalībnieks101
Labdien! "Zaļās prasības" jānosaka ražotajiem, nevis jāmeģina regulēt caur iepirkumiem.
Artis Lapiņš
Ilgtermiņa izmaksu / kvalitātes kritēriju vērtēšana pati par sevi nenovērsīs visas iespējamās problēmas līgumu izpildē, bet var dot pasūtītājam iespēju iegūt vairāk, labākus risinājumus, ietaupīt ilgtermiņā.
Artis Lapiņš
Taču lielā daļā gadījumu tikai iegādes cenas vērtēšana pastiprināti stimulē izmaksu mazināšanu, lētāko risinājumu meklēšanu, bet lētākie risinājumi iegādes brīdī nav lētākie visā dzīves ciklā, tāpat nereti izmaksas tiek optimizētas tiktāl, ka objektīvi vairs līgumu nevar izpildīt un jāmeklē šie “caurumi” līgumā, lai kaut ko nedarītu vai jāietaupa uz ci
Artis Lapiņš
.. lai kaut ko nedarītu vai jāietaupa uz cilvēkresursiem u.tml.
Dalībnieks270
Šobrīd viens skolēns, divreiz nedēļā veicot Covid paštestu, saražo vairumu ar plastmasas atkritumiem. No 6.decembra skolēniem pievienosies arī lielā daļa no pieaugušajiem. Visi testi tika/ tiek/tiks iepirkti. Vai šāds iepirkums ir videi draudzīgs? vai bija sarunas par iepakojuma maiņu uz videi draudzīgāku? Kāpēc valsts iestādes pieļauj šāda veidā iepirkumus?
Artis Lapiņš
Atbildot Dalībnieks101, ražotājiem minimālās prasības jau tiek noteiktas, savukārt iepirkumos ir iespēja izvēlēties labāko no pieejamajiem risinājumiem / precēm.
Dalībnieks289
Kā ēdināšanas iepirkumā tiek veikta līguma kontrole? Esmu apskatījusies pāris iepirkumu, kur norādīts, ka 100% jābūt bioloģiskajam pienam. Vai tā ir arī reāli dzīvē?
Dalībnieks171
RD pārstāvei: Kā tiek organizēta līguma pagraināšana līdz pieciem gadiem? ar būtiskiem līguma grozījumiem?
Dalībnieks101
"ražotājiem minimālās prasības jau tiek noteiktas, savukārt iepirkumos ir iespēja izvēlēties labāko no pieejamajiem risinājumiem / precēm." – tas ir tikai teorētiski. Piemēram ražojot elektroauto, tas sākotneji rada par 70% vairāk piesārņojuma un tikai pie 100 t.km piesārņojuma koeficiens novienādojas. Kopējais teorētiskais ieguvums ir 15 % pie 200 t.km.
Tehniskais atbalsts
Links atbildēm: https://www.menti.com/5gnt6aziza
Artis Lapiņš
Tieši tāpēc ir svarīgi jēgpilni izvērtēt un rēķināt ieguvumus visā dzīves ciklā, ņemot vērā izmaksas, plānoto ekspluatācijas ilgumu u.tml. Tīrā transporta gadījumā ir nedaudz citi apsvērumi - attīstīt industriju, kas ir ES līmeņa uzstādījums. Bet, piemēram, drukas iekārtui gadījumā pavisam noteikti var noteikt, kura iekārta kalpos ilgāk un būs efektīvāka dzī
Artis Lapiņš
..dzīves ciklā. Tas pats jebkam citam.
Dalībnieks76
Atbildot uz jaut.: Kā tiek organizēta līguma pagraināšana līdz pieciem gadiem.
Dalībnieks76
Paredzamā līgumcena tiek rēķināta 5 gadiem. Tiek piemērota 5 gadu līgumcenai atbilstoša procedūra. Iepirkuma nolikumā un līguma projektā ir noteikts, ka līgums var tikt pagarināts līdz 5 gadiem.
Dalībnieks10
Ilona (IUB) Dalībniekam 270: Attiecībā uz medicīnas precēm ZPI prasības nav obligāti piemērojams, taču jebkurā gadījumā, tur kur tas ir iespējams. piemēram, kur to pieļauj konkurence, tirgus piedāvājumus, pasūtītājs izvēlas preces, kas pēc iespējas atbilst ZPI principiem.
Dalībnieks79
LV pārstāvim: lūdzu Jūsu piemērus un ieteikumus tieši ko inovatīvu vai uz rezultātu vērstu iekļāvāt savos iepirkumos.
Dalībnieks359
LU CFI
Edgars
Ko Jūs iekļaujat lai pretendenti iedod jums radošajā uzdevumā lai neaizskartu gan autortiesības gan konfidencialitāti un risinājumu u.c.?
Dalībnieks364
Labdien! Ir nācies saskarties ar vairākiem radošo pakalpojumu iepirkumiem, kuros netiek norādīts konkrēts darba uzdevums, bet gan potenciālās lietas, kas iespējams varētu tikt iekļautas projektā, projekta gaitā, un tiek noteikta prasība aprēķināt kopējo izmaksu procentu par radošā pakalpojuma organizēšanu iekļaujot visas ar projektu saistītās izmaksas. Vai šāds iepirkums
Dalībnieks364
pasūtītājam nebūtu jānorāda maksimāli precīza informācija izmaksu procenta aprēķinam?
Edgars
Kā jūs izvērtējat un nosakat ka tas ir detalizēti vai daļēji vai vāji atbilst? pēc vārdu daudzuma?
Dalībnieks10
IUB. Publisko iepirkumu likums (gadījumos, kad tas ir jāpiemēro) pieļauj savas vajadzības iegādei pielietot dažādas iepirkumu metodes (iepirkuma procedūras), līdz ar to arī katras konkrētās iepirkuma metodes ietvaros rīcība varētu atšķirties, taču kopumā attiecībā uz iepirkuma procedūru pasūtītājam ir jājāņem vērā PIL 51.pantā ietvertās prasības.
Dalībnieks300
Edgaram: pēc pamatojuma un atbilstības izvirzītajam mērķim
Edgars
Vai Jums ir liela konkurence radošajos iepirkumos?
Dalībnieks93
Liels paldies Sabīnei! Pirmais reāli pielietojamais stāstījums un nevis tikai bla, bla, bla...
Dalībnieks79
Tiešām, paldies Sabīnei!
Dalībnieks171
Lieliska RSU prezentācija! Paldies!
Sabīna Bušmane RSU
Labdien, paldies par jautājumu, Edgar, šogad Rekāmas iepirkumā bija 4 piedāvājumi, kas norāda uz labu konkurenci, kā arī citos iepirkumos vidēji ir 3-4 piedāvājumi
Dalībnieks264
Ļoti laba prezentācija ar lieliskiem piemēriem no RSU! Tiešām noderēs, piemērojot radošos iepirkumos
Tehniskais atbalsts
Links atbildēm: https://www.menti.com/5gnt6aziza
Edgars
Vai ir bijuši gadījumi kad par neprecīzu ēkas energoefektivitātes un/vai apgaismojuma vadības datu uzrādīšanu būvniekam, kas uzvar iepirkumā, piemērotas soda sankcijas? Jo ja iesniedz, tad tam ir jābūt dzīvē, bet pēc pieredzes tā nav - palielinās patēriņš vai darba ilgums mazinās u.c. gadījumi, kad pēc izbūves dati neatbilst būvdarbu laikā minētajiem..
Dalībnieks357
Kādi būt rekomendējamie projektēšanas iepirkumā piemērojamie kritēriji ?
Dalībnieks79
Kāda pieredze ar uzraugošām iestādēm gadījumos, kad kāds no saimnieciskā kritērija līguma izpildes laikā netiek sasniegts?
Dalībnieks372
Vai kāds praksē ir pieprasījis kā soda sankcijas no projektētājiem par tā kļūdām projektos (t.sk. papildus darbi, kas bieži rodas projektētāju kļūdu dēļ) ?
Edgars
Vai mūsdienās būvprojekta un būvdarbu projekta vadības organizācija tiek ņemta vērā nopietni, jo būvdarbu vadītājam nav noteikts cik daudz projektos un uzņēmumos var strādāt un tas pats attiecas uz pārējiem darbiniekiem, kas var strādāt 10 objektos, līdz ar to, zūd jēga šim kritērijam?
Dalībnieks10
IUB Dalībniekam357: Projektēšanas iepirkumā varētu tikt vērtēti kritēriji, kas saistīti ar vadošā personāla kvalifikāciju un pieredzi, ja nav izvirzītas šādas kvalifikācijas prasības, vai piedāvāto risinājumu energoefektivitāti.
Dalībnieks357
IUB: Tas negarantē kvalitāti. Tas no pieredzes.
Dalībnieks10
IUB Dalībniekam372:Līguma izpildes kontrole ir pasūtītāja kompetencē, un pasūtītājam ir jāapzinās, ka iepirkuma procedūras rezultātā ir jānodrošina atbilstoša līguma izpildes kontrole.
Dalībnieks181
Jautājums RTU - kādēļ saimnieciski visizdev.kritēriju iepirkumi ar katru gadu RTU samazinās (sk.tabulu)? Saistīts ar neefiktivitāti vai iepirkuma priekšmetu
Tehniskais atbalsts
Links atbildēm: https://www.menti.com/5gnt6aziza
Mārtiņš Briedis
Iepirkuma skaita samazināšanas, kurā RTU izmanto saimnieciski visizdevāgākā kritēriju galvenokārt saistīta ar līguma priekšmetu.
Dalībnieks10
No LBP Edgaram: Būvspeciālistu funkcijas būvlaukumā regulē VBN/ĒBN, būvuzraudzībai, būvinspektoram tam jāseko līdzi un jāfiksē ja attiecīgam vadītājam jābūt objektā un viņš nav Projekta vadības organizācija ir kas vairāk, gan struktūra, komunikācija, kvalitātes un risku vadība, …
Dalībnieks394
It was very helpful! Thanks, Gedemin!
Dalībnieks171
LIKTA pārstāvim: Jūs varat minēt kādu piemēru no daudziem, kur vērtēšanā izmantota darbietilpības novērtēšana ar cocomo metodi?
Dalībnieks171
Papildinot - tika minēts, kadaudziem realizēts.
Dalībnieks79
A.Bideram: kā noteikt kopējo līgumcenu, izmantojot darbietilpības novērtēšanu?
Dalībnieks190
piedāvātā metode ir atvasināta no COCOMO un ir ievērojami vienkāršota. Piemēri - VID, Valsts kanceleja (TAPIS projekts, izmaiņu pieprasījumu vērtēšana).
Dalībnieks190
Kopējā līgumcena - šādā gadījumā kā paredzamā līgumcena tiek izmantots paredzētais budžets, kura parasti nepietiek. Protams, iespējams, ka visa paredzētā līgumcena netiek izmantota
Diāna Stūrmane
Paldies par konferenci!
Edgars
Paldies IUB, tā tik turpināt skaidrot kas ko kā kad smile
Jogita
Paldies par pieredzes stāstiem un konferenci kopumā! Noteikti noderēs turpmākajā darbā.
Dalībnieks359
Paldies! Bija łoti interesanti!
Artūrs
Paldies!
Organizators
Paldies katram par dalību un iesaisti!

Lai saziņas logā nomainītu savu lietotājvārdu, zem čata loga jānospiež uz saites “Pielāgot”, pagaidu lietotājvārda vietā jāievada savs izvēlētais lietotājvārds un jānospiež poga “Saglabāt”.

Programma

10:00-10:10

Ievadvārdi

Moderators
Artis LapiņšIepirkumu uzraudzības biroja vadītājs 

10:10-10:15

Uzruna

Ints DālderisFinanšu ministra padomnieks budžeta jautājumos 

10:15-10:30

Vides un ilgtspējīgu kritēriju iekļaušana iepirkumos

Inese PelšaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā eksperte

10:30-10:50

Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos

Kristīne GraudumnieceRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Iepirkumu nodaļas vadītāja – pārvaldes priekšnieka vietniece

10:50-11:10

Saimnieciskais izdevīgums ar inovācijām saistītos iepirkumos

Lauris BiezaisAS “Latvijas valsts meži” Juridiskās daļas vecākais iepirkumu un līgumu vadītājs

11:10-11:30

Izaicinājumi saimnieciskā izdevīguma vērtēšanā radošo pakalpojumu iepirkumos.
RSU pieredze

Sabīna BušmaneRīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja

11:30-11:50

Pārtraukums

11:50-12:10

Būvniecības saimnieciski visizdevīgāko iepirkumu vērtēšanas kritēriji.
Teorija/prakse

Gints MiķelsonsLatvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājs

12:10-12:30

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji – matemātika vai māksla?
RTU pieredze

Mārtiņš BriedisRīgas Tehniskās universitātes Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas vadītājs

12:30-12:45

Formulas – slepenā atslēga kvalitātes iegādei
(video angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā)

Gediminas GolcevasLietuvas Publisko iepirkumu biroja Metodiskās palīdzības nodaļas vadītājs

12:45-13:15

Diskusija

Ainars BidersLatvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) iepirkumu eksperts

Moderatora noslēguma vārdi par konferenci.

Jautājumu gadījumos vērsties:
Eduards Beķeris
Sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. (+371) 27300818; 67326793
E-pasts: eduards.bekeris@iub.gov.lv